Biyoloji’nin Alt Bilim Dalları Nelerdir?

Latince biyos: canlı ve logos: bilim kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan biyoloji bilimi araştırma kolları bakımından farklı alt bilim dallarına ayrılır. Şimdi bu yazımızda sizlere biyolojinin alt bilimlerini kısaca tanımlayacağım. Daha sonraki zamanlarda bu alt bilim dallarını ayrıntılı olarak sizlere tanıtacağım.

Botanik

Biyoloji biliminin bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır. Bitkilerin iç ve dış yapılarını genel olarak inceler. Bitki bilimi olarakta adlandırılır.

Zooloji

Latincede zoos: hayvan ve logos: bilim kelimelerinden türetilmiştir. Hayvan bilimi olarakta adlandırılır. Biyoloji biliminin hayvanları çeşitli özellikleriyle inceleyen alt bilim dalıdır.

Anatomi

Latincede Ana: Çıkarmak ve Tome: Kesmek kelimelerinin birleşimi ile oluşturulmuştur. Anatomi; biyoloji biliminin canlıları yapısı ve düzeni ile inceleyen alt bilim dalıdır.

Fizyoloji

Canlılardaki mekanik, fiziksel, biyokimyasal fonksiyonları ve sistemleri inceleyen bilim dalıdır. Doku ve organların işleyişi ile ilgilenir.

Embriyoloji

Organizmanın zigot aşamasından itibaren gelişme dönemini inceleyen bilim dalıdır.

Sitoloji

Biyolojinin hücrelerin çalışmasını ve yapısını inceleyen alt bilim dalıdır.

Histoloji

Doku bilimi olarak adlandırılır. Dokuların bileşim ve yapısını özelleşmiş işleviyle beraber inceleyen biyoloji alt bilim dalıdır.

Genetik

Genin yapısı, görevi, genlerde meydana gelen yapısal değişiklikleri ve genlerin dölden döle nasıl aktarıldığını inceleyen alt bilim dalıdır.

Moleküler Biyoloji

Canlı yapısını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

Ekoloji

Çevre bilimi olarakta adlandırılır. Canlıların çevreleri ve birbiri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Taksonomi

Doğadaki çeşitliliği ve çevremizdeki canlı türlerini daha rahat ayırt etmemiz açısından doğadaki canlıları sınıflandıran alt bilim dalıdır.

Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyen alt bilim dalıdır.

Parazitoloji

Parazit olarak yaşamını sürdüren asalak canlıların yapı, özellik ve yaşamsal faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimya

Canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve canlı yapısında gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır.

Viroloji

Virüsleri ve virüslerin yapı ve özelliklerini konu olan biyoloji alt bilimidir.

Morfoloji

Canlıların yapı, biçim ve fiziksel özelliklerini inceleyen biyoloji alt bilimidir.

Yorum yapın